jueves, 28 de marzo de 2019

FALLO DEL JURADO


XVII CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES SIN FRONTERAS DE OTXARKOAGA

FALLO DEL JURADO

La asociación Txirula Kultur Taldea de Otxarkoaga, Bilbao, comunica que han sido seleccionados veinte  cuentos infantiles para su publicación. El libro será presentado el día 5 de mayo de 2019, a las 11‘45 de la mañana, en el contexto de las XXXVIII Jornadas Infantiles de Otxarkoaga. Procedentes de veintiún países, hemos recibido 313 cuentos, 7 en euskera y 306 en castellano. En este listado nos limitamos a citar los mayoritarios: ciento cuarenta y cinco cuentos proceden del Estado español, veintisiete de ellos de Euskadi, cincuenta y tres de Argentina, dieciocho de Cuba, catorce  de México, once  de Venezuela, doce de Colombia… Los relatos estarán expuestos en la sala de exposiciones del Centro Cívico de Otxarkoaga entre los días 23 de abril y 5 de mayo, junto con los textos elaborados por niños y niñas en el proyecto “Otxarkoaga, barrio lector”.

Las obras seleccionadas son las siguientes:

1.       Ezertarako gogorik ez zuten haurrak, Mari Joxe Azurtza, 41 años, Donostia.
2.       Astotxo distiratsua, Gotzon Plaza Jaio, 55 años, Bilbao.
3.       El dragón que odiaba a los niños, Alexander Antxia Alonso, 40 años, Bilbao
4.       El hada y el lobo, Leticia Cortez Espinosa, 46 años, México.
5.       Dicen, dicen y dicen, Luis Mª Criado Barra, 50 años, Cáceres.
6.       Las cosas de palacio, Manuel Cubero Urbano, 75 años, Cádiz.
7.       Un globo viajero, Elisa de Armas, 61 años, Sevilla.
8.       Jugando delante de Puppi, Marisa Amigo Fernández de Arroyabe, 66 años, Bilbao.
9.       El bolsillo de la grilla, Nieves Fernández Rodríguez, 60 años, Ciudad Real.
10.   Las cinco señoritas gotas, Isabel García Viñao, 59 años, Huesca.
11.   El refugio, Ramón Grimalt Oblitas, 51 años, Bolivia.
12.   Patio, árbol, balón, amiga, Rosalía Guerrero Jordán,  51 años, Valencia.
13.    La historia de mamá, Isabel Jiménez Romero, 62 años, Ciudad Real.
14.   Akili, Pablo Daniel Long, 47 años, Buenos Aires.
15.   Los tres lobitos, Tatiana Marín González, 25 años, Murcia.
16.   Pluma negra, corazón blanco, Mª del Pilar Martín Bouzas, 50 años, Burgos.
17.   Ardillas de colores, Isaac Pérez Vega, 50 años, Madrid.
18.   Un pez llamado Max, Mar Rojo Delgado, 42 años, Sevilla.
19.   Navidades junto al mar, Álvaro Torres Rojas, 40 años, Málaga.
20.   Mi ratón precioso, Eduardo Andrés Castro Cubillo, 10 años, Ecuador.
Ana Grande, secretaria, José Serna, coordinador del jurado, Julia Carretero, Ángel Velasco, Víctor Manuel Ramos, miembros del jurado en castellano, Erlantz Astorkiza y David Tijero, miembros del jurado en euskera.                                 
                                                               Txirula Kultur Taldea. Otxarkoaga, Bilbao. 29 marzo 2019

EPAI-MAHAIAREN ERABAKIA

XVII. OTXARKOAGAKO MUGARIK GABEKO HAUR IPUIN LEHIAKETA
EPAI-MAHAIAREN ERABAKIA

Bilboko Otxarkoaga auzoko Txirula Kultur Taldeak jakinarazten du argitaratzeko hogei haurrentzako ipuinak hautatu direla. Liburuaren aurkezpena maiatzaren bostean izango da, goizeko 11:45etan, Otxarkoagako XXXVIII. Haur Jardunaldietan. Hogeita bat aberrietatik etorriak, hirurehun eta hamairu ipuin jaso dira, 7 euskeraz eta 306 gaztelaniaz. Zerrenda honetan aipagarrienak azaltzen dira: Ehun eta berrogeita bost ipuin Espainiakoak, haietariko hogeita zazpi Euskadikoak, berrogeita hamahiru Argentinakoak, hamazortzi Kubakoak, hamalau Mexikoak, hamaika Venezuelakoak, hamabi Kolonbiakoak… Ipuinak ikusi ahal izango dira Otxarkoagako Auzo Etxean apirileko 23 maiatzaren 5 bitartean “Otxarkoaga, auzo irakurle” proiektuan haurrek egindako testuekin batera.
Hautaturiko lanak hauexek dira:

1. Ezertarako gogorik ez zuten haurrak, Mari Joxe Azurtza, 41 urte, Donostia.
2. Astotxo distiratsua, Gotzon Plaza Jaio, 55 urte, Bilbao.
3. Mi ratón precioso, Eduardo Andrés Castro Cubillo, 10 urte, Ekuador.
4. El dragón que odiaba a los niños, Alexander Antxia Alonso, 40 urte, Bilbao
5. El hada y el lobo, Leticia Cortez Espinosa, 46 urte, Mexico.
6. Dicen, dicen y dicen, Luis Mª Criado Barra, 50 urte, Cáceres.
7. Las cosas de palacio, Manuel Cubero Urbano, 75 urte, Cádiz.
8. Un globo viajero, Elisa de Armas, 61 urte, Sevilla.
9. Jugando delante de Puppi, Marisa Amigo Fernández de Arroyabe, 66 urte, Bilbao.
10. El bolsillo de la grilla, Nieves Fernández Rodríguez, 60 urte, Ciudad Real.
11. Las cinco señoritas gotas, Isabel García Viñao, 59 urte, Huesca.
12. El refugio, Ramón Grimalt Oblitas, 51 urte, Bolivia.
13. Patio, árbol, balón, amiga, Rosalía Guerrero Jordán, 51 urte, Valentzia.
14. La historia de mamá, Isabel Jiménez Romero, 62 urte, Ciudad Real.
15. Akili, Pablo Daniel Long, 47 urte, Buenos Aires.
16. Los tres lobitos, Tatiana Marín González, 25 urte, Murtzia.
17. Pluma negra, corazón blanco, Mª del Pilar Martín Bouzas, 50 urte, Burgos.
18. Ardillas de colores, Isaac Pérez Vega, 50 urte, Madrid.
19. Un pez llamado Max, Mar Rojo Delgado, 42 urte, Sevilla.
20. Navidades junto al mar, Álvaro Torres Rojas, 40 urte, Malaga.

Ana Grande, idazkaria, José Serna, epai-mahaiaren koordinatzailea, Julia Carretero, Ángel Velasco, Víctor Manuel Ramos, gaztelaniazko epai-mahaikideak, Erlantz Astorkiza eta David Tijero, euskerazko epai-mahaikideak.
Txirula Kultur Taldea. Otxarkoaga, Bilbao. 2019ko martxoaren 29anmiércoles, 27 de febrero de 2019

SE HAN RECIBIDO CUENTOS DE VEINTE PAÍSES


Txirula Kultur Taldea comunica que en el XVII Concurso de Cuentos Infantiles Sin Fronteras de Otxarkoaga, se han recibido trescientos trece cuentos, trescientos seis en castellano y siete en euskera, procedentes de veinte países. Entre ellos, veintisiete provienen de Euskadi y ciento dieciocho del resto del Estado español, cincuenta y tres de Argentina, dieciocho de Cuba, catorce de México, doce de Colombia, once de Venezuela… La presentación del libro editado tendrá lugar el día cinco de mayo, en la plaza Kepa Enbeita de Otxarkoaga, donde se leerán algunos de los cuentos seleccionados y se entregarán veinticuatro ejemplares de la obra editada a una veintena de personas seleccionadas. Además de valorar la adaptación de los textos al mundo infantil, el jurado tendrá muy en cuenta aspectos como la paz, la tolerancia, la igualdad de género, los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza.

HOGEI ABERRIETAKO IPUINAK JASO DIRA


Txirula Kultur Taldeak jakinarazten du XVII. Otxarkoagako Mugarik Gabeko Haur Ipuin Lehiaketak, hirurehun eta hamairu ipun jaso direla, hirurehun eta sei gaztelaniaz eta zazpi euskeraz, hogei aberri ezberdinetakoak. Horien artean, hogeita zazpi Euskadikoak eta ehun eta hamazortzi Espainiaren gainerakoan dira, berrogeita hamahiru Argentinakoak, hamazortzi Kubakoak, hamalau Mexikoak, hamabi Kolonbiakoak, hamaika Venezuelakoak…
Liburuaren aurkezpena maiatzaren bostean izango da, Otxarkoagako Kepa Enbeitia Plazan.
Han hautaturiko ipuin batzuk irakurriko dira eta argitaraturiko liburuaren hogeita lau ale bakatuko zaie aukeraturiko hogei pertsonei.
Haur munduarentzako egokiak diren testuak aintzat hartzeaz gain , epai-mahaiak, besteak beste, bakea, tolerantzia, genero-berdintasuna, giza-eskubideak eta naturaren zaintza bezalako kontzeptuak kontuan izango du.

lunes, 19 de noviembre de 2018

XVII. OTXARKOAGAKO MUGARIK GABEKO UMEENTZAKO IPUIN LEHIAKETA


XVII. OTXARKOAGAKO MUGARIK GABEKO UMEENTZAKO IPUIN LEHIAKETA

Otxarkoagako XXXVIII. Umeen Jardunaldiak, 2019ko maiatzaren 4 eta 5 egunetan direla eta, Txirula Kultur Taldeak Mugarik Gabeko Ipuin Lehiaketa antolatu du haurrentzako literaturgintza bultzatu nahian.


Baldintzak:
1. Partaideak: adin guztietakoak.
2. Hizkuntza: euskara edo gaztelania.
3. Idazlanaren orri-kopurua: gehienez lau orri, gutxienez orri bat.
4. Pertsona bakoitzak ipuin bi baino gehiago ezin ditu aurkeztu. Idazlanak originalak eta argitaratu edo saritu gabeak izan behar dute.
5. Gai-zerrenda: librea, baina epaileek umeei zuzendutako ipuinak, baita bakea, tolerantzia, genero berdintasuna, giza eskubide eta ekologiari buruzko gaiak ere baloratuko dituzte.
6. Aurkezteko modua: paperean idazkera argian idatzita; edo ordenagailuz, espazio bikoitzez, arial 12 letra edo antzeko batekin. Posible da posta elektronikoaren bidez aurkeztea.
7. Aurkezteko lekua: idazlanak Otxarkoagako Auzo Etxea, Pau Casals Etorbidea 19, 48004 Bilbo helbidean aurkeztu behar dira, ipuinak@txirula.org edo txirulakulturtaldea@gmail.com postaren bidez.
8. Epea: 2019ko urtarrilaren 31ra arte.
9. Idazlanekin batera egilearen izen deiturak, helbidea, adina eta etxeko telefonoa edo posta elektronikoa agertu beharko dira.
10. Hautatutako pertsonei argitaraturiko liburuen hogeita lau ale emango zaizkie. Otxarkoagako Kepa Enbeita plazan maiatzaren 5 egunean ipuinak irakurtzeko aukera izango dute.
11. Lehiaketan parte hartu izanak edizio honetan argitaratzeko baimena ematen du. Hautatutako eta argitaratutako ipuinak idatzi duten pertsonei dagozkie.
12. Argitalpenean bakarrik zuri-beltzez egindako marrazkiak ager daitezke, antolatzaileek testuarekin bat datozela erabakitzen baldin badute.
Informazio gehiago:  https://www.facebook.com/TXIRULA
txirulakulturtaldea.blogspot.com

XVII CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES SIN FRONTERAS DE OTXARKOAGA


 XVII CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES SIN FRONTERAS DE OTXARKOAGA
Con ocasión de la celebración de las XXXVIII Jornadas Infantiles de Otxarkoaga, que tendrán lugar los días 4 y 5 de mayo de 2019, el colectivo Txirula Kultur Taldea organiza este Concurso de Cuentos Sin Fronteras con el objetivo de promocionar la creación literaria en torno al cuento infantil.

Bases del concurso:
1. Participantes: todas las edades.
2. Idioma: euskera o castellano.
3. Extensión del cuento: mínimo de una página, máximo de cuatro.
4. Cada persona podrá presentar un máximo de dos cuentos originales y no publicados o premiados anteriormente.
5. Temario: libre, pero el jurado valorará especialmente aquellos cuentos dirigidos a la infancia y que tengan relación con valores como la paz, la tolerancia, la igualdad de género, los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza.
6. Forma de presentación: en formato de papel, con letra clara; o a ordenador, a doble espacio y en letra arial o similar, tamaño 12. También se pueden enviar por correo electrónico.
7. Lugar de presentación: Centro Cívico de Otxarkoaga, Avenida Pau Casals, 19, 48004 Bilbao.
    E-mail: txirulakulturtaldea@gmail.com *o también E-mail: ipuinak@txirula.org
8. Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2019.
9. Deberán adjuntarse nombre, apellidos, dirección, edad, y un número de teléfono o correo electrónico.
10. Se entregarán veinticuatro ejemplares del libro editado a las personas seleccionadas, que podrán leer sus cuentos el día 5 de mayo en la plaza Kepa Enbeita de Otxarkoaga.
11. La presentación al concurso significa la autorización para publicar los cuentos en la citada edición. Los cuentos seleccionados y publicados siguen perteneciendo a quienes los han escrito.
12. Se podrán incluir en la publicación aquellos dibujos que se adjunten en blanco y negro y que la organización considere complementarios al texto.

Más información:  https://www.facebook.com/TXIRULA
txirulakulturtaldea.blogspot.com