sábado, 22 de noviembre de 2014

XIII CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES SIN FRONTERAS DE OTXARKOAGA
Con ocasión de la celebración de las XXXIV Jornadas Infantiles de Otxarkoaga, que se celebrarán los días 9 y 10 de mayo de 2015, el colectivo Txirula Kultur Taldea organiza este Concurso de Cuentos Sin Fronteras con el objetivo de promocionar la creación literaria en torno al cuento infantil.

Bases del concurso:
1. Participantes: todas las edades.
2. Idioma: euskera o castellano.
3. Extensión del cuento: mínimo de una página, máximo de cuatro.
4. Cada persona podrá presentar un máximo de dos cuentos originales y no publicados o premiados anteriormente.
5. Temario: libre, pero el jurado valorará especialmente aquellos cuentos dirigidos a la infancia y que tengan relación con valores como la paz, la tolerancia, la igualdad de género, los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza.
6. Forma de presentación: en formato de papel, con letra clara; o a ordenador, a doble espacio y en letra arial o similar, tamaño 12. También se pueden enviar por e-mail.
7. Lugar de presentación: Centro Cívico de Otxarkoaga, Avenida Pau Casals, 19, 48004 Bilbao.
    E-mail: txirulakulturtaldea@gmail.com *o también E-mail: ipuinak@txirula.org
8. Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2015.
9. Deberán adjuntarse nombre, apellidos, dirección, edad, y un número de teléfono o correo electrónico.
10. Se entregarán veintidós ejemplares del libro editado a las personas seleccionadas, que podrán leer sus cuentos el día 10 de mayo en la plaza Ugarte de Otxarkoaga.
11. La presentación al concurso significa la autorización para publicar los cuentos en la citada edición. Los cuentos seleccionados y publicados siguen perteneciendo a quienes los han escrito.
12. Se podrán incluir en la publicación aquellos dibujos que se adjunten en blanco y negro y que la organización considere complementarios al texto.

Más información:  Txirula Kultur Taldea | Facebook
txirulakulturtaldea.blogspot.com

XIII. OTXARKOAGAKO MUGARIK GABEKO UMEENTZAKO IPUIN LEHIAKETA
Otxarkoagako XXXIV. Umeen Jardunaldiak, 2015eko maiatzaren 9 eta 10 egunetan direla eta, Txirula Kultur Taldeak Mugarik Gabeko Ipuin Lehiaketa antolatu du haurrentzako literaturgintza bultzatu nahian.
 
Baldintzak:
1. Partaideak: adin guztietakoak.
2. Hizkuntza: euskara edo gaztelania.
3. Idazlanaren orri-kopurua: gehienez lau orri, gutxienez orri bat.
4. Pertsona bakoitzak ipuin bi baino gehiago ezin ditu aurkeztu. Idazlanak originalak eta argitaratu edo saritu gabeak izan behar dute.
5. Gai-zerrenda: librea, baina epaileek umeei zuzendutako ipuinak, baita bakea, tolerantzia, genero berdintasuna, giza eskubide eta ekologiari buruzko gaiak ere baloratuko dituzte.
6. Aurkezteko modua: paperean idazkera argian idatzita; edo ordenagailuz, espazio bikoitzez, arial 12 letra edo antzeko batekin. Posible da posta elektronikoaren bidez aurkeztea.
7. Aurkezteko lekua: idazlanak Otxarkoagako Auzo Etxea, Pau Casals Etorbidea 19, 48004 Bilbo helbidean aurkeztu behar dira, ipuinak@txirula.org edo txirulakulturtaldea@gmail.com postaren bidez.
8. Epea: 2015ko urtarrilaren 31ra arte.
9. Idazlanekin batera egilearen izen deiturak, helbidea, adina eta etxeko telefonoa edo posta elektronikoa agertu beharko dira.
10. Hautatutako pertsonei argitaraturiko liburuen hogeita bi ale emango zaizkie. Otxarkoagako Ugarte plazan maiatzaren 11n ipuinak irakurtzeko aukera izango dute.
11. Lehiaketan parte hartu izanak edizio honetan argitaratzeko baimena ematen du. Hautatutako eta argitaratutako ipuinak idatzi duten pertsonei dagozkie.
12. Argitalpenean bakarrik zuri-beltzez egindako marrazkiak ager daitezke, antolatzaileek testuarekin bat datozela erabakitzen baldin badute.
Informazio gehiago:  Txirula Kultur Taldea | Facebook
txirulakulturtaldea.blogspot.com