martes, 16 de noviembre de 2010

IX. Otxarkoagako Mugarik Gabeko Umeentzako Ipuin Lehiaketa

Otxarkoagako XXX Umeen Jardunaldiak, 2011ko apirilaren 2 eta 3 egunetan direla eta, Txirula Kultur Taldeak mugarik gabeko haurrentzako literaturgintza bultzatu nahian ipuin lehiaketa antolatu du.

Baldintzak:

1. Partaideak: adin guztietakoak.

2. Hizkuntza: euskara edo gaztelania.

3. Idazlanaren orri-kopurua: gehienez 4 orri, gutxienez orri bat.

4. Pertsona bakoitzak ipuin bi baino gehiago ezin ditu aurkeztu. Idazlanak originalak eta argitaratu gabeak izan behar dira.

5. Gaia: librea, baina epaileek umeei zuzendutako ipuinak, bakea, tolerantzia, genero berdintasuna, giza eskubide eta ekologiari buruzko gaiak bereziki baloratuko dituzte.

6. Ordenagailuz, espazio bikoitzeko, Arial hizkiekin edo antzerakoekin, 12 tamainakoa, edo paperez idazkera argian idatziak. Posible da e-mailen bidez aurkeztea.

7. Idazlanak Otxarkoagako Auzo Etxea, Pau Casals Etorbidea 19, 48004 Bilbao helbidean aurkeztu behar dira. ipuinak@txirula.org edo txirulakulturtaldea@gmail.com e-mailen bidez..

8. Epea: 2011ko urtarrilaren 24ra arte.

9. Idazlanekin batera egilearen izen deiturak, helbidea, adina, eta etxeko telefonoa edo posta-elektronikoa agertu beharko dira.

10. Hautatutako pertsonei argitaraturiko liburuko hamasei ale emango zaizkie, eta Otxarkoagako Ugarte plazan apirilaren 3an irakurtzeko aukera izango dute.

11. Lehiaketan parte- hartzeak aipatutako edizioan argitaratzeko baimena ematen dela esan nahi du. Bai ipuin aukeratuak zein ez aukeratuak idatzi dituztenenak dira.

12. Antolatzaileek testuari dagozkiola baloratuz gero, argitalpenean zuri-beltzez egindako marrazkiak agertu ahal izango dira. Epaimahaiak hautaketa egin ondoren, bidaltzea ere posible izango da, denbora gutxitan bada.

Informazio gehiago:

txirulakulturtaldea.blogspot.com

IX Concurso de Cuentos Infantiles Sin Fronteras de Otxarkoaga

Con ocasión de la celebración de las XXX Jornadas Infantiles de Otxarkoaga, que se celebrarán los días 2 y 3 de abril de 2011, el colectivo Txirula Kultur Taldea organiza este Concurso de Cuentos Sin Fronteras con el objetivo de promocionar la creación literaria en torno al cuento infantil.

Bases del concurso:

1. Participantes: todas las edades.

2. Idioma: euskera o castellano.

3. Extensión del cuento: mínimo de una página, máximo de cuatro.

4. Cada persona podrá presentar un máximo de dos cuentos originales y no publicados anteriormente.

5. Temario: libre, pero el jurado valorará especialmente aquellos cuentos dirigidos a la infancia y que tengan relación con valores como la paz, la tolerancia, la igualdad de género, los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza.

6. Forma de presentación: en formato de papel, con letra clara; o a ordenador, a doble espacio y en letra arial o similar, tamaño 12. También se pueden enviar por e-mail.

7. Lugar de presentación: Centro Cívico de Otxarkoaga, Avenida Pau Casals, 19, 48004 Bilbao. E-mail: txirulakulturtaldea@gmail.com *o también E-mail: ipuinak@txirula.org

8. Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2011.

9. Deberán adjuntarse nombre, apellidos, dirección, edad, y un número de teléfono o correo electrónico.

10. Se entregarán dieciséis ejemplares del libro editado a las personas seleccionadas, que podrán leer sus cuentos el día 3 de abril en la plaza Ugarte de Otxarkoaga.

11. La presentación al concurso significa la autorización para publicar los cuentos en la citada edición. Tanto los cuentos seleccionados como los que no lo han sido siguen perteneciendo a quienes los han escrito.

12. Se podrán incluir en la publicación aquellos dibujos que se adjunten en blanco y negro y que la organización considere complementarios al texto. Serán aceptados también si se envían poco tiempo después de ser emitido el fallo del jurado.

Más información: txirulakulturtaldea.blogspot.com